[gtranslate]

Ik ben Erica: mensen en artificiële intelligentie

Ik ben Erica: de psychologie van veranderkracht is een populairwetenschappelijk boek dat vragen stelt en handreikingen doet aangaande de menselijke rol bij verandering ten opzichte van artificiële intelligentie.

jan kwint LTP ik ben ericaErica, een Japanse meisjesrobot, kreeg software ingebouwd waardoor zij in staat is onafhankelijk te denken en te handelen.

Dit experiment staat niet op zichzelf, de ontwikkelingen op  dit terrein zijn niet meer te stuiten. Als je dat al zou willen natuurlijk.

Beter is het misschien mee te veren en te onderzoeken hoe je je veranderende rol vorm kan geven, stellen de auteurs. Het speelveld geeft 40% ruimte: 50% van het gedrag wordt bepaald door het DNA en 10% slechts door de omstandigheden.

Oude patronen ombuigen tot nieuwe inzichten is de boodschap. Inspelen op verandering, waarbij het menselijk potentieel de kern blijft vormen. Spannend en uitdagend!

De taal van het boek is populair wetenschappelijk, – vaak grappig – relativerend en termen worden verklaard. De stof echter vereist wel enige kennis en inzicht.  De hoofdstukken gaan logisch in elkaar over aan de hand van een vraag of een stelling en de conclusie wordt in het laatste hoofdstuk uitgewerkt: zelfontwikkeling is altijd mogelijk. Energie, veerkracht, zelfmanagement en tenslotte handelen zijn de ingrediënten. – Fredy Blom, NBD Biblion

Ik ben Erica: de psychologie van veranderkracht is geschreven en uitgegeven ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van LTP Business Psychologen.

 

marian de joode LTP ik ben erica

Meer nieuws