[gtranslate]

Samenwerking Uitgeverij Kompas en Militaire Courant

Uitgeverij Kompas en de Militaire Courant gaan samenwerken op het gebied van Defensie-gerelateerde (boek)publicaties. Met de samenwerking wil uitgeverij Kompas meer begrip en erkenning creëren voor militairen, het militair beroep en het belang hiervan voor vrede en veiligheid. Ook wil ze lessen en ervaringen van Defensie delen met hulpverleners, zoals politieagenten en medewerkers van brandweer en ambulancedienst.
Van en over militairen
‘Uitgeverij Kompas maakt boeken van en over militairen en veteranen. Ook richten we ons op publicaties voor politie en andere hoog-risicoprofessionals. Onze boeken hebben wat dit betreft altijd een maatschappelijke waarde, die we zo goed en zo breed mogelijk willen uitdragen. De samenwerking met de Militaire Courant staat daarom al lang op ons verlanglijstje,’ zegt Siebe Huizinga, mede-eigenaar van uitgeverij Kompas.
Boeken en auteurs
‘Uitgeverij Kompas is een middelgrote uitgeverij met meer dan gemiddeld veel aandacht voor haar boeken en auteurs. De samenwerking met de Militaire Courant, dat een breed publiek informeert over militaire onderwerpen, zal deze aandacht nog verder vergroten en versterken,’ aldus Huizinga.
Gezamenlijk optrekken
De samenwerking tussen Uitgeverij Kompas en de Militaire Courant richt zich in eerste instantie op het gezamenlijk optrekken op het gebied van publiciteit en promotie bij onder andere de verschijning van militaire boeken. ‘Jan Louwers, uitgever van de Militaire Courant, is altijd erg actief met nieuwe ideeën en initiatieven. Daar sluiten wij ons graag bij aan,’ besluit Huizinga.

Meer nieuws