[gtranslate]

Commandant in vier missies

Luitenant-generaal b.d. Kees Matthijssen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, heeft na een toegewijde carrière bij Defensie zijn 42 jaar militaire ervaring aan het papier toevertrouwd. Begonnen als dienstplichtige was hij zijn hele carrière actief op het gebied van vrede en veiligheid.

Matthijssen was compagniescommandant in Srebrenica, bataljonscommandant in Irak, taskforce commandant in Afghanistan en force commander in Mali. Hij is de enige Nederlandse militair die tijdens uitzendingen op alle niveaus als commandant heeft gediend.

‘Leiderschap is er om mensen in staat te stellen het beste in zichzelf naar boven te halen ten dienste van de militaire taak, het team en uiteindelijk vrede en veiligheid.’

Als 34-jarige compagniescommandant viel in zijn bijzijn de enclave Srebrenica. Onder meer zijn gevecht voor eerherstel voor de veteranen van Dutchbat-III leidde tot excuses van minister-president Rutte en een Ereteken voor Verdienste in Brons voor alle Dutchbat-III veteranen.

Het boek met zijn militaire ervaringen en leiderschapslessen verschijnt bij uitgeverij Kompas. De officiële boeklancering vindt naar waarschijnlijkheid plaats op Veteranendag, zaterdag 29 juni aanstaande.

Meer nieuws