Bibliotheken omhelzen ‘Brandbrief. De andere waarheid over ANBO 7 juli 2016 – Posted in: Boekrecensie – Tags: , , , ,

Logo van NBD Biblion

Bibliotheekdienst NBD Biblion is lovend over Brandbrief. Volgens haar geeft het boek een ‘beschrijving van het ANBO-verhaal vanuit het perspectief van de bestuurlijke vrijwilligers van de ruim 380 lokale afdelingen van deze seniorenvereniging, die en masse door de professionele top werden beschuldigd van fraude, waarna onder meer hun afdelingsrekeningen en -websites centraal werden geblokkeerd. De auteur (…) geeft een gedegen reconstructie van wat daaraan vooraf ging. Zij plaatst de beschuldigingen in het kader van een mogelijk vooropgezet scenario (…) om de vereniging over te nemen. Het boek waarschuwt op het achterplat ook andere landelijke verenigingen: ‘ook in de non-profitsector zijn vijandige overnames mogelijk’.  Relevant boek in een samenleving waarin vrijwilligerswerk in toenemende mate belangrijk is. – F.M. Boon, NBD Biblion